Üşüyəndə özlərini yandıran şairlər…

Rate this item
(6 votes)

Zaur  Ustac, “Ədəbiyyat və incəsənət” üçün 

 

Əlimdə Təranə Dəmirin yenicə işıq üzü görmüş  "Üşüyəndə özünü yandıran şair" kitabı, beynimdə (qalanı eynimə də deyil...) düzü-dünyaya səpələnmiş Kolanı elləri haqqında düşüncələr (Naxçıvan - Şahbuz - Kolanısından rəhmətlik Əhəd dayının dedikləri), gözlərim Biçənək aşırımında... 

 

Azərbaycan...

Öz adıma çox sevindim belə bir nümunənin mövcud olmasına... Hal-hazırda ədəbiyyatımızın, ədəbi cameənin - mühitin belə səmimi hisslərin məcmusuna çox böyük ehtiyacı var... İçdən, qandan, candan gəlməsə, belə kitabların ərsəyə gəlməsi əsla mümkün deyil... Hər iki qəhrəmanı; dəyərlimiz Qulu müəllimi və əzizizimiz Təranə xanımı təbrik edirəm! Bizi qarabaqara izləyib, ağzımızı güdən gənclik üçün gözəl örnəkdir! Sağ olun!

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(07.06.2024)