Sabir Rüstəmxanlının 78 illiyinə Featured

Rate this item
(0 votes)

 

İqbal Nəhmət Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının 78 illiyi münasibətilə bu gün yazdığı şeirini “Ədəbiyyat və incəsənət”ə yönəldib. Onu diqqətinizə çatdırırıq. 

 

 

Varlığı Vətən adam!

 

Bir üçqar dağ kəndində, 

Günəş doğmuşdu o gün.

Dan yeri qaranlığı,

Asıb, boğmuşdu o gün.

 

Doğulmuşdu bir evdə

Şeir adam, söz adam!

Hələ heç bir baxışın 

Görmədiyi göz adam!

 

Quruyan buludları 

Yağdıra bildi Sabir!

Vaxtı ustad ömrünə 

Sığdıra bildi Sabir.

 

Meydan qurdu özünə,

Meydanların içində.

Zamanı qabaqladı,

O tarixin köçündə. 

 

Bir yola çıxdıqları 

Hərə bir yöndə azdı.

Ömrünə ömür qatıb 

,,Ömür kitabı" yazdı,

 

Yazdı ki, oxusunlar 

ömur deyilən şeyin,

nə demək olduğunu.

Bir gün açan çiçəyin 

nə vaxtsa solduğunu,

Yaşasınlar, duysunlar!

 

Bacardı azadlığın

Özəyində durmağı.

Min illik bir tarixi 

bir ömrə sığdırmağı.

 

Bir az dayaz düşünüb,

,,Dərinə" baş vurdular.

Daşdan ağır bir başın 

Başına daş vurdular.

 

Sarğılarda bərkidi,

Başın baş boyda dərdi.

Tanındı Sabir adlı 

Əri, məğruru mərdi.

 

Yaza- yaza dərdini,

Xalqın şairi oldu.

,,Sənə ucqar" deyərək,

Sözün mahiri oldu.

 

Parçalanmış Vətənin 

Dadına çatdı şair.

Müstəqillik aktına

İlk imza atdı şair.

 

Danışan ağlı oldu,

Mətbuatın, ,,basın"ın

Sevimli oğlu oldu,

Böyük türk dünyasının.

 

Yatmış ikən yuxuda 

Hərə öz aləmində.

Oyandı ,, Qan yaddaşı "

Sabirin qələmində.

 

Təbriz dedi, yurd dedi,

Araz boyda selim var.

Göy türkə ,,boz qurd,, dedi,

O tay , bu tay elim var.

 

Alqış deyirik sizə,

Min bir tikan içində,

gül olub bitən adam!

Türk deyib, oğuz deyib 

Böyük Turan yolunda

Bütövlük türküsünü

oxuyan, ötən adam!

Varlığı Vətən adam!

Kimliyi Vətən adam!

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(08.05.2024)