“Nə yaxşı, dünyada YAXŞI var imiş” - Rasim Kərimlinin doğum gününə Featured

Rate this item
(0 votes)

Könül, “Ədəbiyyat və incəsənət” 

 

Ötən gün tanınmış el şairi Rasim Kərimlinin doğum gününü qeyd etdik (01.05.1932, Düz Qırıqlı, Tovuz - 24.06.1996)

Ruhu şad olsun!

Şairi özünün dillər əzbəri olan, mahnılar bəslənən şeirləri ilə sayğılarla yad edək:

 

 

MİN YAŞASIN

 

Dünya mərdlər dünyasıdır,

Ərənləri min yaşasın.

Sinəsini tufanlara

Gərənləri min yaşasın.

 

Nə gözəldir dağ qüruru,

Bulaq kimi gözlər duru.

İnsanlara həyat nuru

Verənləri min yaşasın.

 

Öz adı var el yanında,

Yaxşının da, yamanın da.

Hər bir kəsi öz donunda

Görənləri min yaşasın.

 

El tanınar çörəyiylə,

Torpaq gülü, çiçəyiylə.

Nəbzi xalqın ürəyiylə

Vuranları min yaşasın.

 

Könül gülər beşiyində,

Öz evində, eşiyində.

Həqiqətin keşiyində

Duranları min yaşasın.

 

 

QURBAN OLUM

 

Vətən sənin torpağının

Qüdrətinə qurban olum

Koroğlunun, Babəkinin

Qeyrətinə qurban olum

 

Nurlu yolu, haqqın yolu,

Bir sahilsiz çayın qolu

Dünya dolu, tarix dolu

Şöhrətinə qurban olum

 

Dəfinə var dənizində,

Hər dağında, hər düzündə

Nəyin yoxdur yer üzündə

Sərvətinə qurban olum

 

Aşıb-daşan illərinin,

Nəğmə qoşan dillərinin

Nur çeşməli göllərinin

Hikmətinə qurban olum

 

Yaz arzulu, yaz diləkli,

Duz-çörəkli, düz çörəkli

Rasim deyər, dağ ürəkli

Millətinə qurban olum

 

 

SƏNDƏN SAVAYI

 

Məftunu olmayıb könlüm heç kəsin,

Ay xumar baxışlım səndən savayı.

Sığındım eşqinə bir pay görmədim,

Dumandan savayı, çəndən savayı.

 

Qaytar eşq havası çalan günləri,

Ağlımı başımdan alan günləri.

Ömürdən saymıram qalan günləri

Oduna yandığım gündən savayı.

 

Hanı sədasına uçduğum o səs,

Dərdə düşməyənlər dərdimi bilməz.

Tərk etdin Rasimi, demədinmi bəs

Yoxdur bir kimsəsi məndən savayı.

 

 

ƏLİNDƏN

 

Hər incə mətləbi anlamaz naşı,

Tez düşər, tez düşər kaman əlindən.

Könlüm zirvələrlə görüşmək istər,

Yol tapa bilmirəm duman əlindən.

 

Ziyarət etdirən bağı bar imiş,

Ən uca dağların başı qar imiş.

Nə yaxşı, dünyada yaxşı var imiş,

Yoxsa tərk olardıq yaman əlindən.

 

Rasim, bu dünyanın nurudur insan,

Kim bilməz qədrini yaratsan, yansan.

Sən elin, Vətənin haqqını dansan,

Yıxılsan tutarmı zaman əlindən?

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(02.05.2024)