“Mifdə və tarixdə Türkün Koroğlusu” kitabı Təbrizdə çap olunubdur

Rate this item
(2 votes)

Əli Çağla, “Ədəbiyyat və incəsənət”in Güney Azərbaycan təmsilçisi

 

“Mifologiya - real, təbii və sosial hadisələrin insan təxəyyülündəki əksindən başqa bir şey deyildir” (Mirzə Kazım Bəy).

Mifdə və tarixdə Türkün kitabı, 380 səhifədə “Nurlan0 nəşriyyatı vasitəsi ilə işıq üzü görmüşdür. “Koroğlu” dastanı, Türk xalqlarının mif dövründən, dəyərli bir abidə kimi bizə yadigar qalmış folklor nümunələrindən biridir. Bu mifdə humanist məzmununa, şamanizm düşüncəsinə görə, ardı kəsilməyən qarşılıqlı mədəni münasibətlər nəticəsində, dünya xalqlarının əksəriyyətinin rəğbətini qazanmışdır. 

Hər bir xalq, özünün milli mənəviyyatına uyğun, mədəni səviyyəsinə görə ona milli don geydirmişdir. Bu səbəbə görə də, onu beynəlxalq epos saymaq olar. 

Kitabın içində olan mövzuları titr olaraq gətiririk. Müəllif Koroğlu eposunun meydana gəlmə tarixi və sosial səbəbləri, onun hərəkətlərinin izləri, dəliləri, versiyaları, Osmanlı versiyası, mifologiya anlamlarını, Çənlibel qadınları və başqa mövzuları araşdırdıqdan əlavə, Türk mifologiyasında və tarixində də çox bilgilər hədiyyə etmişdir.

At mifologiyada, Türk mifologiyasında dirilik ağacı, Türk mifologiyasında rəqəm və ədəd, Türk mifologiyasında qılınc, Türk mifologiyasında keçi, Həmzə obrazı, ölən və dirilən tanrı (Koroğlu) və s.

Kitaba önsöz yazanlar İsrafil Abbaslı ilə Hüseyn İsrafildir. Professor Elməddin Əlibəyzadə isə “Dəyərli tədqiqat” adlı məqalə yazıbdır.

Kitabın müəllifi Bəhruz Təbrizlidir. Kitabı Farscadan Azərbaycancaya tərcümə edən Atila Maralanlı olmuşdur. Şahin Muradi isə kitabı Azərbaycan əski əlifbasına köçürüb redaktə eləyibdir.

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(15.04.2024)