Hava Mahal

Rate this item
(0 votes)

Rubrikanı Nihad Alimoğlu aparır

 

 

Hindistan. Hava Mahal -1799-cu ildə Krişna tacı şəklində çəhrayı qumdaşından tikilmiş Jaipur Maharaja Savai Pratap Singh saray kompleksinin beş pilləli hərəm qanadıdır.

Binanın fasadı isti havalarda daxili havalandırmanı təmin edən 953 kiçik pəncərə dəliyi ilə deşilmişdir. 

Beləliklə, məhz buna görə binanın adının tərcüməsi “Küləklər Sarayı"dır.

Mənbə: НКМПЗ

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(31.01.2024)