Azərbaycanın ilk qadın rəssamı kimdir?

Rate this item
(1 Vote)

 

Əkbər Qoşalı

“Ədəbiyyat və incəsənət” təqdim edir

 

Azərbaycanın ilk qadın rəssamı kimdir - 

Qeysər Kaşıyeva, Reyhan Topçubaşova, 

Vəcihə Səmədova, yoxsa Maral Rəhmanzadə?

Rəhmətliklərin hər birinin özünəxas İLKi var, amma fərqli qaynaqlara baxdıqda görürük, ortaq bir qənaət yoxdur, hər biri haqqında AZƏRBAYCANIN İLK QADIN RƏSSAMI yazılır.

Qeysər Kaşıyeva - rəssamlıq təhsili almış ilk qadın rəssam;

Reyhan Topçubaşova - qadın rəssamlar arasında ilk Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan qadın rəssamlarının əsərlərindən ibarət ilk sərginin təşkilatçısı;

Vəcihə Səmədova - ilk peşəkar qadın rəssam, boyakar;

Maral Rəhmanzadə - peşəkar rəssamlıq təhsili görmüş ilk qadın rəssam, qrafika ustası…

İndi bu rəhmətliklər arasından hansını ilk qadın rəssamımız olaraq qəbul etsək, daha doğru olar? 

Məncə, daha ədalətli olmaqçün Vəcihə xanım Səmədova və Maral xanım Rəhmanzadə arasında seçim etmək doğru olar. 

Yoxsa, boyakar, qrafika ustası, ali təhsil və s. üzrə bölgü apararaq, hər birini İLK saymalıyıq?

Ruhları şad olsun!

 

Şəkildə: Vəcihə Səmədova və Maral Rəhmanzadə.

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(15.12.2023)