Bu pişik xoşbəxtdirmi?

Rate this item
(0 votes)

 

Sərtyel, “Ədəbiyyat və incəsənət”

 

Bugünkü lətifə payımız bir evdar qadınla onin pişiyi barədədir. Əslində, qara yumordur. Başa düşənlər üçün.

Pişik qapının kəndarında uzanıb. Qarşısında bir qab yeməyi, suyu. Özünü günə verir. 

Bu vaxt yaşlı ev sahibəsi evdən çıxır, gözü pişiyə sataşanda deyir:

-Yeməyin havayı, içməyin havayı, bütün günü uzanıb özünü günə verirsən. Bəxtəvər başına. Kaş mənim də günüm belə olaydı. 

Pişik bunu eşidib daxili səslə deyir:

-Oğlumu azdırdın, arvadımı sterilizə  elətdirdin, özümü axtalatdın. Olsun da, olsun günün belə.

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(22.11.2023)