POETİK QİRAƏTdə Əlizadə Nurinin “Sənə sarı” şeiri Featured

Rate this item
(0 votes)

Poetik Qiraətdə bu gün yenə də daimi müəllifimiz, ustad şairimiz Əlizadə Nuridir. Onun “Sənə sarı” şeiri də zəmanədən şikayət motivlidir. 

 

Kütə gedən kündəyəm,

Bir həsrət köşkündəyəm.

Ağlamalı gündəyəm-

Bir az ağla, gəlirəm.

 

Xoş mütaliələr!

 

SƏNƏ SARI

Deyirlər eşq də haqdı,

Mən bu haqla gəlirəm.

Yağış yağsa üstünə

Əllərimi göndərim-

Çətir bağla, gəlirəm...

 

Bir qaranlıq dərədi,

Qaranlıqlar tələdi.

Bu ürəklə -bu qədim

Bir çıraqla gəlirəm.

 

Keçirəm Qaf dağından,

Eşq damır dodağımdan...

Günəşi qucağında

Tutub saxla, gəlirəm...

 

Daddım dərdin dadın mən,

Doğma dərdi atım mən?

Allahı tapmadım mən-

Sən soraqla... gəlirəm.

 

Kütə gedən kündəyəm,

Bir həsrət köşkündəyəm.

Ağlamalı gündəyəm-

Bir az ağla, gəlirəm.

 

Bir qırıq kamanam mən,

Bir qatı dumanam mən,

Bir yetim gümanam mən-

Dur qucaqla, gəlirəm.

 

Yarpız olan  gülüm var,

Yanmasam da, külüm var.

Yanımda bir ölüm var-

Bu qonaqla gəlirəm...

 

Ədəbiyyat və incəsənət”

(11.06.2024)