POETİK QİRAƏTdə Əlizadə Nurinin “Qarabasma” şeiri Featured

Rate this item
(0 votes)

Poetik Qiraətdə bu gün daimi müəllifimiz, ustad şairimiz Əlizadə Nuridir. Onun “Qarabasma” şeiri zəmanədən şikayət motivlidir. 

Götürüb öz dərdini

Hər adam  toya gedir.

Ömür - qatar kimidi

Sonda depoya gedir...

Həqiqətən də mükəmməldir!

Xoş mütaliələr!

 

Qarabasma

    

Günəşi gizlədiblər, 

Buludun arxasında.

Adam var toyundadı

Adam var öz yasında...

 

Tanrı insan  yaratdı,

İnsan səsdi, haraydı.

Yoxsa tək darıxdı O?

Gərək darıxmayaydı...

 

...Yüz il ömür istədin,

Əlli  il bəs eləmir?

Özünə bir ev tikən

Günü günbəz eləmir...

 

Hər yan saxta parıltı-

Çağırma, girmirəm mən.

Qaranlıqdan qorxmuram,

İşıqda görmürəm mən...

 

Onun iştahına bax,

İstəmir tacı düşsün:-

Göydən də üç alma yox 

Alma ağacı düşsün...

 

Ağa olmaq istədi,

Amma bir gün qul oldu.

Hamını uddu, ancaq 

Özünə məğlub oldu...

 

...Götürüb öz dərdini

Hər adam  toya gedir.

Ömür- qatar kimidi

Sonda depoya gedir...

 

Ədəbiyyat və incəsənət”

(10.06.2024)