“Son baharda aramızı kəsdi duman…” Featured

Rate this item
(2 votes)

MUSİQİ BƏLƏDÇİSİNDƏ “NƏ BƏXTİYARDIQ” MAHNISI

 

 

Jalə İslam, “Ədəbiyyat və incəsənət”

 

 

 

Bəzən cismin yaşı ruha yüngül, ruhun yaşı cismə ağır gələr!

Jalə İslam

 

-Əgər xatirələrimiz yaddaşımızdan kaş adlı bir daş olub asılarsa, keçmiş, əslində, keçməmişdir. Keçən zaman qalıcı izlər qoymağı çox yaxşı bacarır. Həmin izlər sayəsində nəzərlərimiz daima keçmişimizə boylanır. Bütün xatirələr ürəyimizdən hökm etməyi bacarır, düşüncələrimiz hislərimizə təslim olduğu təqdirdə xəyal dünyamızda itmək belə əsassız olur. Bir zamanlar xoşbəxt, bəxtiyar idim deməklə qarın doyurmaq hər zaman doğru seçim olmur. Artıq yağmur belə kefsiz olduğun zaman yağır. Artıq sənin üçün parlayan ulduzu tapmaq yerinə milyonlarla ulduz arasında baxışlarını itirirsən. Zamanın ən qüvvətli dərman olmadığını bizə aşılayan, qəlbimizin  illər əvvəl tərk etdiyimiz yurd yerimizə bənzədiyini bizə öyrədən elə zamanın özü deyilmi?!

Bəs belə olan halda bizə xatirələri xatırladan İlahi qüvvə hansıdır?!

 

+Sualın cavabını elə sənin öz dilindən eşitmək istəyirəm.

-Taqətsizlik.

+Xeyr!

-Sevgi.

+Xeyr!

-Xəyanətlər.

+Xeyr!

-Bəs nədir?

+......

 

 Saat 22.00, onun tarix qoxan radiosu yeni intizar dolu eyni mahnını zümzümə edirdi. Həmin vaxt bizim ailənin bizdən bəxtiyar, başıboş, içi dolu min cür kədərlə lərzəyə gələn radiosu səhərin oğlan çağında çalan zəngli saat təsiri bağışlayırdı. Lakin zəngli saatla aralarındakı tək fərq bu idi ki, biz indi gecənin ağır zülmətini salamlayırdıq.

Mahnı sözləri bir-biri ardınca asimana qarışdığı bu dəmdə onu zamanla mübarizədə məğlub olarkən və eyni sözləri kədərli bir pıçıltı ilə təkrar edərkən tapırdım:

 

Gül baxçalar arasında qoşa gəzdik,

Axşamacan yorulmazdıq, inciməzdik,

Bulud ötər, ulduz axar, biz baxardıq,

Nə bəxtiyardıq!..

 

Qapının ardından onun tərəddüd dolu ayaq səslərini eşidirəm. Hər zaman olduğu kimi pəncərəyə doğru yaxınlaşır. Bir az sonra yanılmadığımı mənə aşılayan pəncərənin ciyiltili səsi qulaqlarımda cingildəyir. Payızın şiddətli axşam küləyi pəncərənin sağ qolunu səs-küylü bir təlaşla geriyə qaytarır. Bu zaman nazlı Flora xanım mahnının tam olaraq aşağıdakı hissəsindədir:

 

Ay dolandı, il dolandı, ötdü zaman,

Son baharda aramızı kəsdi duman,

O günləri xatırlaram, xatırlaram,

Nə bəxtiyardıq!..

 

Bir daha eyni ağrı-acı dolu cümlə öz məqamında qəlbimizə iz salır və onun arxasınca nidanın şiddətli naləsini eşidirəm. Elə məhz bu an anlayıram ki, o, nəqarəti dinləyərkən gücünü itirməsin deyə açıq pəncərə kənarından hər iki əli ilə bərk-bərk yapışır.

 

Ey alovlu günlərim,

Qəlbimdə yurd salan sevincim, kədərim,

Ah nələri, nələri tapdıq, itirdik...

 

Nəqarət bitir, o, tərləmiş ovuclarını pəncərə kənarından ayıraraq baxışlarını boşluqdan aləmə doğru çevirir. Biz isə eyni hisləri fərqli sözlərlə yenidən yaşayırıq.

 

Hərdən, hərdən o günlərim düşür yada,

Şana tellər zaman-zaman ağarsa da,

İllər ötür, o günləri xatırlaram,

Nə bəxtiyardıq!..

 

Onun içindəki kədər burulğanının fərqindəyəm. Birazdan bu otaq yenə həmin nəqarətin əzazil tonları ilə boğulacaq. Son bir bənd...

 

Ay dolandı, il dolandı, ötdü zaman,

Son baharda aramızı kəsdi duman,

O günləri xatırlaram, xatırlaram,

Nə bəxtiyardıq!..

 

Bu səfər onu pəncərə kənarının belə qoruya bilməyəcəyini sezirəm. Tələsik addımlarla radio qarşısındakı kresloya yaxınlaşır. İndi onu qorumaq üçün ayaqları belə aciz qalıb.

 

Ey alovlu günlərim,

Qəlbimdə yurd salan sevincim, kədərim,

Ah nələri, nələri tapdıq, itirdik...

 

Siz onun titrək və boş qalan ovucları üçün təlaşlanmayın. Onlar öz xilaskarları ilə qovuşacaq qədər güclüdür. Heç nəyə əmin olmasam belə, bir məqama çoxdan əminəm ki, kreslonun toz tutmuş hər iki qolu onun nəm ovucları arasında öz paklığına qovuşdu...

 

+Hələ də fikirləşirsən?

-Nəyi?

+Son sualın cavabını deyirəm.

-Mənə bir az zaman ver.

-Doğru deyirsən, zaman xatirələri oyadar.

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(25.09.2023)